TYÖSUOJELUASIAA

 Jos Sinulle tapahtuu tapaturma töissä tai työmatkalla, kohtaat Uhka- tai väkivaltatilanteen, saat piston likaisesta neulasta tms. tai sinulla todetaan ammattitauti, niin muista tehdä Tapaturma- ilmoitus, Uhka-tai väkivalta-ilmoitus, Veritapaturma-ilmoitus tai ammattitauti-ilmoitus.
Lomakkeet löytyvät Intranetistä: "Toiminnan seuranta" -> Työsuojelu   -> Löytyy linkki jokaiseen ilmoitukseen

Täytä lomake ja tulosta 2 - 4 kappaletta, riippuen ilmoituksesta. Kohteet, joihin ko. ilmoitus tulee lähettää löytyvät lomakkeen alareunasta.
Ilmoitus tulee tehdä AINA kun olet kohdannut/kokenut jonkin em. asian, sillä näin pystytään seurantaa pitämään yllä ja saadaan muutoksia ongelmatilanteisiin.
Listan työsuojeluvaltuutetuista löydät "Työsuojelu- ja henkilöstöjaosto"- sivulta.